VII- oji dailės ugdytojų kūrybos darbų paroda

VII- oji dailės ugdytojų kūrybos darbų paroda

VII- oji dailės ugdytojų kūrybos darbų paroda džiugino autorių gausa ir kūrinių technikos įvairove, parodoje panoro dalyvauti 21 menininkas, ugdytojas. ,,L… .“ parodoje galima išvysti: tapybos , grafikos, keramikos, instaliacijos, asambliažų, batikos, objekto kūrinių , juos kūrė: Dalia Adukevičienė, Rasuolė Brusokaitė, Benjaminas Jenčius, Marius Jerašius, Mindaugas Jekučiuonis, Indrė Diržienė, Indrė Jakutienė, Saulius Gudaitis , Vidmantas Jankauskas, Evaldas Grinius, Dalia Miliauskienė, Ilona Kalibatienė, Svajonė Pledienė, Danutė Garlavičienė, Ramunė Plentienė, Asta Stasionytė, Rima Šimoliūnienė, Raimondas Šimkevičius, Ingrida Vaitkienė, Arūnas Vaitkus, Vitas Zabita. Žanrų ir atlikimo technikų įvairovė sudarė vieningą ekspozicijos nuotaiką, džiugino žiūrovų gausa.
Renginio metu buvo galima išvysti Raimundo Šimkevičiaus performansą ,,Liūdžiu“, kurį visi kantriai išklausė ir nevisai suprato. Tradicinės dzūkų raudos garsai bylojo nūdienos socializacijos godas, visiems tokias aktualias, o iš šalies nepatogias. Dailės kūrėjus savo eilėmis pasveikino Zina Bražinskienė. Muzikinę nuotaiką kūrė Leonas Žukauskas.
Parodos organizatorius dėkoja už partnerystę Alytaus miesto teatrui ir Alytaus spaustuvei, bei kūrinių autoriams už galimybę ugdymo funkciją menu perkelti i viešumą.