Tapk LDUD nariu

1. Draugijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę Draugijos pirmininkui prašymą įstoti į Draugiją ir įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų bei visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
2. Stojamųjų įnašu, nario mokesčio mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
3. Draugijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.

Prašymą siųskite elektroniniu paštu:
LDUD@gmail.com