Kontaktai

Viešoji įstaiga „Lietuvos Dailės Ugdytojų Draugija“
Adresas: A. Mackevičiaus g.27, Kaunas
Įmonės kodas 191599564
Sąskaitos nr. Nr.LT097300010002492309 AB „Swedbank


LDUD pirmininkė dr. Sigita Saulėnienė  Tel. (8 37) 22 23 48                                        El. paštas sigita.sauleniene@go.kauko.lt


LDUD tinklalapio www.ldud.kauko.lt  redaktorė Virginija Armanavičienė                   Tel. (+370)67126355, El. paštas virginija.armanaviciene@gmail.com