Respublikinė konferencija „Mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas dailės pamokose“ 2013-03-13

Respublikinė   konferencija „Mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas dailės pamokose“ 

Anotacija
Straipsnyje aptariami disertacinio tyrimo, skirto dailės pedagogo šiuolaikinės
kompetencijos modelio teoriniam pagrindimui ir empiriniam patikrinimui,
rezultatai. Straipsnio pradžioje apžvelgiami kai kurie filosofiniai, psichologiniai,
edukologiniai požiūriai, sąlygojantys dailės pedagogo veiklą. Atskleidžiama meninio
ugdymo tikslų ir metodų kaita istorinės raidos aspektu. Dailės pedagogo
veiklos pokyčiai vertinami atsižvelgiant į paradigmų virsmą: žinių visuomenės
sąlygotą ugdymo paradigmos kaitą ir dailės mokymo plėtrą, pereinant į estetinį
ir meninį ugdymą, kaip vieną iš esminių galimybių išsaugoti humanitarinės kultūros
tęstinumą technologizuotoje visuomenėje. Kitoje straipsnio dalyje, įvertinus
dailės pedagogo veiklos ir vaidmenų plėtrą, pateikiama teoriškai pagrįsta
dailės pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūra. Taip pat pateikiami dailės
pedagogo šiuolaikinės kompetencijos struktūros modelio empirinio patikrinimo
duomenys. DAILĖS PEDAGOGO VEIKLA: POKYČIAI EDUKACINĖS BEI ESTETINIO IR MENINIO UGDYMO PARADIGMŲ KAITOJE PDF

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Galerija

 

Grįžti į Konferecijos