APIE MUS

LDUD – Savanoriška visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos dailės pedagogus, dailininkus, kultūros darbuotojus, tautodailininkus ir kt. visuomenės narius, pritariančius draugijos tikslams ir veiklai.

LDUD veiklos tikslai:

Vystyti ir plėtoti mokinių ir jaunimo meninį ugdymą, dailės kūrybą, ugdyti meninės raiškos gebėjimus, koordinuoti visuomeninę veiklą meninio ugdymo srityje.
Organizuoti simpoziumus, konferencijas, seminarus, mokinių olimpiadas, dalyvauti kitų organizacijų analogiškuose renginiuose.
Koordinuoti draugijos narių veiklą.
Organizuoti stovyklas-plenerus draugijos nariams, jaunimui.
Leisti informacinius leidinius, parodų katalogus, propaguoti draugijos veiklą.
Bendradarbiauti su analogiškomis Baltijos šalių ir kitų šalių draugijomis….

LIETUVOS_DAILĖS_UGDYTOJŲ_DRAUGIJOS_ĮSTATAI